kapat kapat
Giriş
Türkçe Deutsch
Sorumlu Olduğumuz Bir Dünya İçin Çalışıyoruz
Online Bağış

Yemin Keffâreti (Giysi)

Yemin keffâreti, yaptığı bir yemine riâyet etmeyip yeminini bozan bir Müslümana lâzım gelen keffârettir. Bu keffâret; On fakiri akşamlı, sabahlı doyurmaktan veya, On fakire orta hâlde birer elbise giydirmekten ibarettir.

BAĞIŞ YAP

YEMİN KEFFÂRETİ NEDİR?

Yemin keffâreti, yaptığı bir yemine riâyet etmeyip yeminini bozan bir Müslümana lâzım gelen keffârettir. Bu keffâret; 10 fakiri akşamlı, sabahlı doyurmaktan veya, 10 fakire orta hâlde birer elbise giydirmekten ibarettir.  Bu iki şeyden birine gücü yetmezse üç gün peş peşe oruç tutar. Bu orucun arasına herhangi bir sebeple bir fasıla girerse yeniden tutulması icap eder. (Şafiîlere göre bu orucu birbiri ardına tutmak şart değildir.)

Yemin keffâreti için on fakire sadaka-i fıtır miktarı bir şey verilmesi de yeterlidir. Bir fakire on gün, birer fitre verilmesi veya on gün sabahlı ve akşamlı yemek yedirilmesi de yeterlidir. Bunlara bir vakit yemek verip bir vakit de yemek bedeli verilmesi de caizdir.

Yemin keffâreti için bir fakire on gün birer elbise verilmesi de caizdir. Fakat on elbise bir fakire bir günde verilse yalnız bir gün için verilmiş gibi olur. Nitekim bu keffâret için on fitre miktarı bir fakire bir günde verilse bir fitre verilmiş sayılır.

Keffâret için her fakire verilecek elbise, onun hiç olmazsa vücudunun tamamını veya çoğu kısmını örtecek bir hâlde bulunmalıdır. Boylu bir entari gibi. Binaenaleyh yalnız kısa bir gömlek veya yalnız bir alt giysi verilse yeterli olmaz. Bu elbisenin iki üç parçadan ibaret olması ise daha iyidir. 

Bir kimse, yemininden dönmeden önce keffârette bulunamaz. Çünkü keffâret, bir tevbe demektir. Tevbe ise günahtan sonra yapılır. Bir de keffâret yeminde sadık olmanın bir halefidir. Asıl mümkün oldukça yerine kaim olacak şeye gidilemez. 

SİZDEN GELEN YORUMLAR

Henüz yorum eklenmemiş.
Yorumlarınız Bizim İçin Kıymetli
Karakter sınırını aştınız.
Kalan Karakter Karakter sınırını aştınız.
İstediğiniz bağışı sepete ekleyip, hepsini tek seferde ödeyebilirsiniz.

BAĞIŞ SEPETİNİZ
0